Profesionalita. Důvěra. Lidský přístup.

Právní služby

s čím Vám mohu pomoci

Trestní právo

 • Obhajoba obviněných před policejním orgánem i před soudem
 • A další
Více informací

Rodinné právo

 • Rozvod manželství – sporný i nesporný
 • Péče o děti, výživné pro děti
 • A další
Více informací

Občanské právo

 • Úprava vlastnických vztahů k nemovitým i movitým věcem
 • Držba, věcná břemena, služebnosti
 • A další
Více informací

Náhrada škody

 • Náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • A další
Více informací

Smluvní dokumentace

 • Nájemní či pachtovní smlouvy, smlouvy o převodu nemovitostí
 • Darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen
 • A další
Více informací

Právo obchodních korporací a družstev

 • Založení a správa obchodních korporací
 • Úprava práv mezi společníky či akcionáři
 • A další
Více informací

O mně

V roce 2014 jsem absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Svou právní praxi jsem zahájila již při studiu na vysoké škole v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák, posléze jsem pokračovala svou praxi jako praktikantka v menší advokátní kanceláři se zaměřením na generální praxi. Během studia jsem absolvovala dvouměsíční stáž na Okresním soudě Praha – Západ, a to na úseku civilním i trestním.

Po dokončení vysoké školy jsem vykonávala svou koncipientskou praxi v menších advokátních kancelářích s generální praxí, přičemž jsem se zaměřovala zejména na obhajobu v trestním řízení, náhradu škody, rodinné právo, zastupování v civilním řízení a vypracování smluvní dokumentace.

V roce 2017 jsem úspěšně složila rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy z oblasti trestního práva se zaměřením na problematiku obětí trestných činů.

V současné době jsem samostatnou advokátkou a vykonávám generální praxi. Zaměřuji se na právo trestní, právo rodinné, právo občanské a problematiku náhrady škody, nicméně s ohledem na rozmanitost mé právní praxe mohu klientům pomoci s různorodými problémy. I nadále se věnuji pomoci obětem trestných činů, přičemž ihned po složení advokátní zkoušky jsem byla zapsána do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů pod č. ADV000306.

Marcela Kleinbauerová

Odměna

Od prvního kontaktu s klientem kladu důraz na maximální transparentnost týkající se odměny ve vztahu mezi advokátem a klientem.

Odměna je s klientem vždy dohodnuta před započetím poskytování právních služeb. V případě, že klient se rozhodne právních služeb nevyužít, odměna za první konzultaci mu není účtována.

Odměna se odvíjí zejména od složitosti věci a specifických potřeb klienta. Je možné ji domluvit jako hodinovou, úkonovou či jako odměnu z vymožené částky. V případě, že nebyla s klientem dohodnuta jiná odměna, odvíjí se její výše od vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

GDPR a řešení sporů

Níže naleznete informace o zpracování osobních údajů advokátkou a žádost subjektu osobních údajů:

informace klientům o zpracování osobních údajů
žádost subjektu údajů

Zároveň si dovoluji klienty – spotřebitele – informovat o tom, že k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokátem a klientem spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je pověřena Česká advokátní komora. Více informací o tomto pověřeném subjektu a mimosoudním řešení sporů naleznete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Aktuality a články

buďte stále v obraze
27.11.2018

Předkupní právo a jeho uplatnění

Předkupní právo není v českém právním řádu ničím novým.

číst více
06.11.2018

Podmíněné propuštění

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu.

číst více
29.10.2018

Nesporný rozvod

Rozvod je v životě člověka vždy nepříjemná a stresující záležitost, kterou provází emoce všech zúčastněných.

číst více
1.10.2018

Co můžete žádat v případě, že jste poškozeni dopravní nehodou?

Srazilo Vás jako chodce auto? Nedal Vám jiný řidič přednost v jízdě? Byli jste jako cyklisté sraženi opilým řidičem? Víte, na co máte nárok?

číst více
30.9.2018

Jaké nároky máte v případě průtahů v řízení?

Soudili jste se a řízení trvalo příliš dlouho? Vlekl se jednoduchý spor tak dlouhou dobu, že pro Vás finální rozhodnutí soudu ztratilo význam? Víte, že máte nárok na odškodnění?

číst více

Kontakty

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat

JUDr. Marcela Kleinbauerová
Sídlo: Rumunská 1798/1, 120 00 Praha 2 - Nové Město
Email: marcela@kleinbauerova-ak.cz
Telefon: +420 723 622 633